Værktøjer til fagforeninger og pensionskasser

Fyraftensarrangementer

I vinteren 20/21 rejser vi rundt i landet og præsenterer resultater og tiltag fra projektet. Til fyraftensmøderne har vi allieret os med to dygtige formidlere og samarbejdspartnere – Bent Mathiasen og Ellen Garde. Derfor kan vi både præsentere anbefalinger fra projektet og dele ud af Ellens og Bents viden om seniorarbejdsliv. Desuden præsenterer vi indsigter fra bogen ’Livets tredje akt’ skrevet af projektleder Aske Juul Lassen.

På fyraftensmøderne vil vi hjælpe medlemmer, tillidsrepræsentanter og virksomheder med at skabe gode senkarrierer og pensionsovergange, samt give indblik i vigtigheden af at holde hjernen frisk i den sidste del af arbejdslivet. Vi vil også gøre brug af nogle af projektets øvrige værktøjer.

Drømmeworkshops

Vi er i gang med at udvikle et workshopformat, som virksomheder, fagforeninger, brancheorganisationer, pensionsselskaber etc. kan benytte for at undersøge og inspirere seniorers drømme og ambitioner for arbejdslivet. Formålet med workshoppen er at åbne dialogen og mulighedsrummet omkring seniorarbejdslivet og pensionsovergangen for deltagerne.

Seniorambassadørkorps

Vi er i gang med at udvikle et koncept for ambassadørkorps af pensionerede medarbejdere, som frivilligt fortæller nuværende seniormedarbejdere om deres seniorarbejdsliv og pensionsovergang. Formålet med korpset er at vise nuværende seniormedarbejdere, hvor forskelligt man kan forme seniorarbejdslivet med de frivillige i korspet som inspirationskilde. Korpset kan enten være virksomhedsforankret eller lokalt brancheforankret afhængigt af virksomhedernes størrelse.