Om projektet

Ældre medarbejdere er ikke bare nedslidte eller trætte – de er også erfarne, fleksible og motiverede. Vi har undersøgt, hvad der skal til for at skabe bedre muligheder for seniormedarbejdere.

Vi vil fremme længere og sundere arbejdsliv og gøre op med berøringsangst over for alder og aldersdiskrimination i brancher og på arbejdspladserne.

”De Erfarne” er resultatet af udviklings- og forskningsprojektet Seniorpraksis. Vi undersøger seniormedarbejderes trivsel og arbejdsliv og skaber værktøjer og formidler viden, som skal gøre arbejdslivet for seniorer bedre. Det samarbejder vi med virksomheder, medarbejdere, fagforeninger og pensionskasser om at opnå gennem vores forskning.

Målet er at forbedre seniorarbejdsliv og pensionsovergange for at fremme mental sundhed blandt seniorer i hhv. produktions- og finansbranchen. To brancher, som på hver deres måde er udfordrede af problemer med mental sundhed og fastholdelse. Vi undersøger sammenhængen mellem seniorernes arbejde, deres mentale trivsel og deres overvejelser omkring pensionen. Vi har fulgt en række seniormedarbejdere tæt i løbet af deres arbejdsdag og interviewet dem dybdegående om, hvordan det er at arbejde, når pensionen (muligvis) nærmer sig.

International forskning peger på en række vigtige faktorer for seniorernes fastholdelse på arbejdsmarkedet, som fx uddannelses- og indkomstniveau, fysisk sundhed og mental sundhed.

Her adskiller mental sundhed sig fra de andre faktorer ved at være en problemstilling, arbejdspladserne og parterne på arbejdsmarkedet i særlig grad kan gøre noget ved i slutningen af arbejdslivet. Vi ønsker ikke at udpege mental sundhed som den eneste faktor for fastholdelse, men derimod at vise, at mental sundhed spiller en central rolle i et komplekst samspil med en række andre faktorer. Det er dog vores opfattelse, at mental sundhed er lettere at ændre gennem forbedring af arbejdsmiljø og udvikling af strategier og ledelse end fx fysisk sundhed og socioøkonomiske forhold.

Med den etnografiske metode får vi mulighed for at studere seniormedarbejdernes arbejdsliv og trivsel på nært hold og i den lokalitet, der er med til at forme arbejdslivet. Dette åbner op for at kunne stille spørgsmål til fænomener, der opstår i praksis, som man ikke har mulighed for at opdage uden den etnografiske tilstedeværelse.

Vi har i projektet gennem etnologiske metoder og medarbejderinvolvering udviklet branchespecifikke værktøjer, der kan sikre gode seniorarbejdsliv. Vores mål er et arbejdsmarked, hvor vi fremmer længere og sundere arbejdsliv og gør op med berøringsangst og aldersdiskrimination i branchen og på arbejdspladserne. Desuden vil vi gennem formidling af viden om seniormedarbejdere og deres mentale sundhed fremme debatten om den demografiske udvikling hen imod længere arbejdsliv og vigtigheden af mental trivsel.

Du kan læse mere om forskningsprojektet bag kampagnen her.