10. august 2020

Når arbejdspladsen bliver en støtte gennem private livskriser

Da den nyligt pensionerede bankmedarbejder Gerda mistede sin mand meget pludseligt og uventet, stod den gamle arbejdsplads klar med et tilbud om at komme tilbage, i en fleksibel stilling, for en periode. Det sagde Gerda ja til og  ser i dag tilbage på tiden, som afgørende for at hun fik styrken til at komme videre efter den svære tid.

44 år i banken - et luksusliv

Vi mødt Gerda, som en del af feltarbejdet til projektet Seniorpraksis, for at undersøge, hvad der er vigtigt for at trives i den sidste del af arbejdslivet. Som kundemedarbejder i mindre jysk bank har Gerda fra 1972 til 2016 arbejdet det samme sted og beskriver arbejdslivet, som et “luksusliv”. Hun har været bosat i samme by, som banken og fremhæver især det at kunne cykle på arbejde, at have gode kollegaer og muligheden for at  udvikle og videreuddanne sig, som afgørende for hendes arbejdsglæde. 

Når medarbejderne i banken begynder at nærme sig de 60 år, bliver der til de årlige medarbejdersamtaler rettet fokus på pension og tilbagetrækningsordninger. Gerda fortæller, at hun og hendes chef ved disse samtaler fik lagt en plan for, hvordan og hvornår hun kunne gå af. De tilrettelagde en periode på trekvart år, hvor Gerda oplærte og overleverede en lang række arbejdsopgaver til den medarbejder, der skulle overtage hendes stilling. Hun beskriver selv, at der gennem et langt arbejdsliv har ophobet sig mange rutiner og arbejdsgange, som ikke nødvendigvis er systematiseret og nedskrevet. Disse opgaver skulle hun pludselig italesætte på en ny måde og give fra sig og derfor var hun glad for den lange udfasning. 

Arbejdspladsen kan spille en stor rolle for medarbejdere i livskriser

Gerda havde sammen med sin mand planlagt at gå på pension på samme tidspunkt. Med tre børn og mange børnebørn var der meget der trak i dem efter at få mere tid derhjemme. Kort efter Gerda er stoppet i banken i 2016 dør hendes mand uventet og pludseligt. Den hverdag, som de havde planlagt sammen ser nu meget anderledes ud og Gerda beskriver at hun i perioden efter havde svært ved at få fodfæste i den nye tilværelse. Det er i den periode at hun modtager et opkald fra banken, som spørg om hun er interesseret i at varetage en arbejdsopgave relateret til den store mængde arbejde der er kommet til banken i forbindelse med regeringens hvidvaskregler. Gerda tygger på tilbuddet i et par dage, men ender med at sige ja til det.

Med den tidsbegrænsede arbejdsopgave får hun muligheden for at vende tilbage til banken og derigennem etablere en mere stabil hverdag igen. Hun fortæller at de havde aftalt, at hun kunne komme og gå, som det passede hende. Så længe at opgaven blev udført til tiden. Det betød for Gerda, at hun kunne tilrettelægge dagene, som det passede hende. Nogle dage kørte hun halve arbejdsdage, andre arbejdede hun hjemmefra, men for det meste mødte hun op inde på kontoret. Hun beskriver at denne periode fik hende tilbage på sporet og gav hende en styrke til at komme videre. 

På trods af den tragiske baggrund, er Gerdas historie også et eksempel på, hvordan en arbejdsplads kan spille en afgørende rolle for sine medarbejdere i bestemte livssituationer. I denne situation, for en seniormedarbejder, som ikke stoppede på grund af et aktivt fravalg af selve arbejdet, men som et aktivt tilvalg af privatlivet og hjemmefronten. At blive tilbudt en stilling i på sin gamle arbejdsplads, beskriver Gerda derfor som et skulderklap og en anerkendelse af at de både synes hun er dygtig til sit arbejde, men samtidig tænker på hendes ve og vel. 

Især kollegerne fremhæver hun, som væsentlige for hendes glæde ved arbejdet, for som hun siger “Man er jo så mange timer på arbejde og sammen med sine kollegaer, ikke også – det betyder helt vildt meget for ens liv, både hjemme og på arbejde, ikke også? At der er gensidig respekt – det synes jeg i hvert fald. Og det har jeg også følt, det har været”. 

Gerda ender med at varetage en lang række andre opgaver efter arbejdet med hvidvaskopgaven er løst og har frem til 2019 haft perioder med arbejde i banken. 

Gerdas historie er samtidig et eksempel på en arbejdsplads, hvor de kender hinanden godt - også privat. Der er stor viden om hinandens privatliv og der bliver taget hensyn til familiesituationer mv., hvilket vi Seniorpraksis projektet har vi oplevet er med til at skabe trivsel og glæde for mange omkring i arbejdslivet.